Selecteer een pagina

Diensten & trainingen

diensten & trainingen

Wat wij doen?

Veilig Domein biedt veel verschillende diensten en trainingen. Op deze pagina vindt u een greep uit ons aanbod. Mocht u onverhoopt niet vinden wat u zoekt, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Samen komen we zeker tot een oplossing.

Momenteel veel gevraagd

Training locoburgemeester

Bent u als wethouder voorbereid op uw rol als locoburgemeester? Bij het vervangen van de burgemeester wordt van u als locoburgemeester verwacht dat u de burgemeestersbevoegdheden binnen het veiligheidsdomein kent en dat u weet hoe te handelen als opperbevelhebber tijdens rampen en crises.

Veilig Domein bereidt u op deze taken voor met diverse trainingen vol met best practices en herkenbare voorbeelden uit de praktijk.

GEMEENTEN

Gemeenten en andere overheden

Voor gemeenten en andere overheden heeft Veilig Domein een uitgebreid pakket aan diensten en trainingen. Een deel daarvan hebben wij voor u op een rijtje gezet. Staat hetgeen u zoekt er niet tussen, klik dan hier

Integraal Veiligheidsplan

Meer informatie

Eens in de 4 jaar stellen gemeenten een integraal veiligheidsplan (IVP) met bijbehorend uitvoeringsplan op. Het opstellen van het IVP is een intensief proces, waarbij veel in- en externe partners betrokken zijn. Tevens raakt het IVP ook andere beleidsterreinen. Wij hebben ervaring om dit proces, door middel van het Kernbeleid Veiligheid, te coördineren en indien gewenst uit te voeren. 

Evenementen(beleid)

Meer informatie

Ieder jaar worden meer (grote) evenementen georganiseerd. Een groot deel van de evenementen verloopt goed, mede door een goede voorbereiding en effectieve samenwerking tussen de verschillende actoren. Het kan echter ook flink mis gaan. Voorbeelden zijn het Monstertruckdrama in Haaksbergen (2014) en het noodweer tijdens Pukkelpop (2011). Het is zaak om het proces rondom evenementen goed op orde te hebben. Het voorkomt niet (altijd) incidenten, maar als de basis op orde is, kan wel beter geacteerd worden als er ergens iets mis gaat. Bij ons kunt u terecht voor het op orde maken van uw evenementenbeleid tot aan het begeleiden van het proces – van aanvraag tot uitvoering – bij (grote) evenementen. 

Veilig uitgaan (KVU)

Meer informatie

Regelmatig vindt er overlast plaats in uitgaansgebieden. Vechtpartijen tussen bezoekers, vernielingen en andere vormen van overlast zorgen ervoor dat gemeente, politie en horecaondernemers soms hun handen vol hebben aan het bestrijden ervan. Een integraal horecabeleid en bijbehorend actieplan kunnen helpen om deze knelpunten in het uitgaansgebied aan te pakken. Wij helpen u graag de basis, om overlast in het uitgaansgebeid aan te pakken, op orde te brengen.  

Bevolkingszorg

Meer informatie

Bevolkingszorg staat voor de taken die een gemeente heeft ten tijde van een incident, ramp of crisis. Wij hebben veel (praktijk) ervaring op het gebied van de gemeentelijke crisisbeheersing. U kunt bij ons terecht voor het organiseren van de gemeentelijke crisisorganisatie alsmede het opleiden, trainen en beoefenen (OTO) van medewerkers die een rol hebben binnen de crisisorganisatie. Of u nu burgemeester, officier van dienst of medewerker opvang bent, wij zorgen ervoor dat u goed beslagen ten ijs komt op die momenten dat het ertoe doet! Neem contact met ons op voor de vele mogelijkheden op het gebied van bevolkingszorg. 

Beleid en bevoegdheden

Meer informatie

Op het gebied van de openbare orde & veiligheid is er veel, soms complex beleid. Dit beleid zorgt ervoor dat indien er zich situaties voordoen waarbij opgetreden moet worden, u goed beslagen ten ijs komt. Maar welke bevoegdheden heeft een gemeente? Wie kan bepaalde besluiten nemen? Voor veel gemeenten verzorgen wij trainingen voor (loco) burgemeesters en adviseurs, zodat zij weten wat te doen als een casus zich aandient. Wij zorgen er desgevraagd ook voor dat uw beleid op orde is, de juiste verbinden gelegd worden met andere beleidsterreinen en dat waar nodig integraal opgetreden wordt. 

Even sparren n.a.v. een casus?

Meer informatie

Het kan bijzonder prettig zijn (telefonisch) te sparren met iemand die ervaring heeft met specifieke casuistiek. Ben je de juiste dingen aan het doen? Welke andere, creatieve oplossingen zijn er te bedenken? Welke partners moet of kun je betrekken? Wat zijn de risico’s en wat zien we over het hoofd? Het werkveld van openbare orde & veiligheid is zeer divers en geregeld complex. Op basis van absolute geheimhouding sparren wij graag met u over uw casus.

WONINGBOUW

Veiligheid en woningbouwverenigingen

Woningbouwverenigingen hebben een belangrijke rol bij incidenten die hun huurders en panden raken. Denk bijvoorbeeld aan het opvangen van huurders die (tijdelijk) niet terug kunnen naar hun woning, het verzorgen van crisiscommunicatie (richting huurders, omwonenden en pers) en het bieden van nazorg aan huurders. Zorg dat je als organisatie voorbereid bent en dat medewerkers die een rol spelen, deze ook goed kunnen uitvoeren. Wij helpen uw organisatie hier graag bij.

ZORGINSTELLING

Veiligheid & zorg

De afgelopen jaren is de link tussen zorg & veiligheid steeds complexer geworden. Met gewijzigde- en nieuwe wetgeving zijn de uitdagingen groter dan ooit. Oudere personen wonen langer op zichzelf, personen met psychische aandoeningen krijgen niet altijd de zorg die zij nodig hebben, meer verwarde personen in het straatbeeld en de jeugdzorg raakt overbelast.

Hoe reageert u als zorginstelling op incidenten? Heeft u naast de BHV organisatie ook een crisismanagementteam beschikbaar? Hoe gaat u om met ontruimingen, het verplaatsen van bewoners (of patiënten), crisiscommunicatie naar bewoners (of patiënten), verwanten, omwonenden en pers en heeft u ook al nagedacht over de nazorg?

Wij zorgen er met u voor dat uw organisatie voorbereid is op incidenten. 

SCHOLEN

Scholen & veiligheid

Scholen zijn een verzamelplaats van veel mensen en dat brengt risico’s met zich mee. Verwarde personen, spanningen, cybercrime, maar ook klassieke incidenten als brand of andere redenen waarom bijvoorbeeld een pand niet toegankelijk is of waardoor maatregelen genomen moeten worden die impact hebben.

Een deel van de incidentenbestrijding wordt opgepakt door uw BHV organisatie, maar beschikt u ook over een crisisteam? Hoe gaat u om met crisiscommunicatie naar studenten, ouders en pers? Wat als uw studenten betrokken raken bij een incident in het buitenland? Hoe gaat u om met de opvang van studenten op het moment dat een school ontruimd moet worden? Hoe gaat u om met nazorg, bijvoorbeeld na een fors incident waarbij een student is overleden?

U bent goed in het organiseren van onderwijs, maar u bent ook verantwoordelijk voor het reageren op incidenten. Wij zorgen er met u voor dat u voorbereid bent en effectief kunt acteren bij incidenten.

interim management

Op zoek naar een interim manager, adviseur of tijdelijke opvulling van een vacature? Veilig Domein kan u ondersteunen.

LEES MEER

Over veilig Domein

Veilig Domein bestaat sinds 2009 en richt zich met consultancy en het bieden van trainingen primair op het veiligheidsdomein.

LEES MEER

Den Haag

06 - 29 40 14 16

info@veiligdomein.nl